Тавилгын төв
 
fb tw yt

Тавилгын төв

2005 оноос эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн Мишээл тавилгын төв нь Улаанбаатар хот өдөрөөс өдөрт өргөжин тэлж, тавилга гэр ахуйн барааны эрэлт хэрэгцээ нэмэгдсээр байгаа энэ цаг үед өөртөө зах зээлийн 60 гаруй хувийг төвлөрүүлж чадсан Монголын хамгийн том, орчин үеийн, олон улсын стандартад нийцсэн, шинэлэг худалдааны төв болоод байна. Мишээл тавилгын төвд одоогоор 43500 м2 талбайд зах зээлд тэргүүлэгч 119 аж ахуйн нэгж тавилга, гэр ахуйн барааны төрөлжсөн үйл ажиллагаа явуулдаг.

Тавилгын төвийн план

etalonmebel govikhangai misheelgroup khanbank a-1 a-2 a-3 a-4 a-5 a-6 a-7 a-8 a-9 a-10 a-11 a-12 a-13 a-14 a-15 a-16 a-16 a-17 a-18 a-19 a-20 a-21 a-22 a-23 a-24 a-25 a-26 a-27 b-1 b-2 b-3 b-4 b-5 b-6 b-7 b-8 b-9 b-10 b-11 b-12 b-13 b-14 b-15 b-16 b-17 b-17-1 b-18 b-19 b-20 b-21 b-22 b-23 b-24 b-25 b-26 b-27 b-28 b-29 b-30 b-31 b-32 b-33 b-34 b-35 b-36 b-37 b-38 b-39 b-40 c-1 c-2 c-3 c-4 c-5 c-6 c-7 c-8 c-9 c-10 c-11 c-12 c-13 c-14 c-15 c-16 c-17 c-18 c-19 c-20 c-21 c-22 c-23 c-24 c-25 c-26 c-27 c-28 c-29 c-31c-30c-32c-33c-34c-35c-38c-36c-39c-37d-1d-2d-4d-3d-5d-6d-7d-8d-9d-10d-11d-12d-13d-14f-1f-2f-3f-4f-5f-6f-7f-9f-10f-11f-12f-13f-14f-15f-16f-17f-18f-20f-18-1e-18f-19e-23f-21e-25f-22e-26f-23e-24e-27e-22e-21e-20e-19e-16e-17e-14e-15e-13e-11e-12e-10e-9e-8e-5e-7e-2e-6e-1kitchenallshilmelbuidant-kitchenbowlingamirictavilga1tseg MMM