"Шинэ жил 2016" үзэсгэлэн 12 сарын 9-10-ны хооронд